KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Jugowice Sp. z o. o., z siedzibą ul. Główna 4, 58-321 Jugowice zwana dalej: „Administratorem”. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Panią Agnieszką Szmaj, pisząc na adres: iod@palacjugowice.com lub telefonując pod numer: +48 500 604 194 

2. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niepodanie poniższych danych: 

spowoduje, że zakwaterowanie w hotelu będzie niemożliwe. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów realizacji umowy oraz celów wskazanych w udzielonej przez Panią/Pana zgodzie. 

5. Pani/Pana dane osobowe: 

6. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych stronom trzecim. 

7. Administrator może powierzyć Pani/Pana dane osobowe podmiotom wykonującym czynności w imieniu administratora (podmiotom
przetwarzającym) takim jak: obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa marketingowa (w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe). 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

9. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W tym celu należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Panią Agnieszką Szmaj, pisząc na adres: iod@palacjugowice.com lub telefonując pod numer: +48 500 604 194

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 ……………………………..                                             …………………………….

(miejsce i data)                                                                     (podpis)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r., informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych w Pałac Jugowice Sp. z o.o. ul. Główna 4, 58-321 Jugowice jest Pani Agnieszka Szmaj.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest poprzez:

Więcej informacji na temat przetwarzanych przez Pałac Jugowice Sp. z o. o. danych osobowych znajdą państwo w klauzuli informacyjnej dostępnej TUTAJ.

Zarządzaj ustawieniami plików cookies
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane