Ostatnie wydarzenia silnie wpłynęły na życie zawodowe i prywatne. Pandemia zmieniła także podejście do organizowania konferencji oraz innych działań, będących codziennością w każdym większym przedsiębiorstwie.
Pomimo wciąż niepewnej sytuacji epidemicznej życie powoli wraca na swoje tory – w tym działalność biznesowa wielu przedsiębiorstw. Spotkania oraz konferencje wciąż się odbywają, wyglądają jednak nieco inaczej niż przed pandemią.
Wiemy, jak istotne dla zachowania płynności działań firmy jest organizowanie spotkań na przeróżnych szczeblach. Dlatego robimy wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo klientom naszego Hotelu chcącym zorganizować event lub konferencję – wszystko to zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wytyczne dotyczące konferencji: gdy bezpieczeństwo jest najważniejsze

Organizacja spotkań biznesowych wymaga dziś od nas stosowania licznych ograniczeń, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno zaproszonym gościom, jak i organizatorom oraz osobom odpowiedzialnym za obsługę konferencji. Dokładamy wszelkich starań, aby spotkania odbywające się w naszym Hotelu spełniały wszystkie wymogi:

  • Na sali każdemu uczestnikowi zapewniona zostaje indywidualna przestrzeń 2,5 m kw.
  • Odległości fizyczne między biorącymi udział w spotkaniu są większe niż standardowe (wynoszą min. 1,5 m), co bierzemy pod uwagę także podczas ustawiania krzeseł, stołów, podestów i innych elementów.
  • Dla każdego uczestnika wyznaczone zostaje konkretne miejsce siedzące/stojące.
  • Organizujemy wyłącznie spotkania o charakterze krajowym.
  • Zapewniamy łatwy dostęp do dozowników z płynem dezynfekującym (rozmieszczone przy wejściu do sali, recepcji, windach oraz innych przestrzeniach).
  • Regularnie czyścimy wszelkie powierzchnie wspólne, takie jak poręcze, klamki, blaty, włączniki świateł oraz wentylujemy pomieszczenia.

To zaledwie niewielka część wytycznych, do których stosujemy się podczas organizowania konferencji biznesowej. Nasi klienci, dostawcy, osoby odpowiedzialne za sprzęt oraz obsługujący salę mogą być pewni, że robimy wszystko, aby wynajmowane na czas spotkania wnętrza oraz przestrzenie towarzyszące były dezynfekowane, a bezpieczeństwo osób biorących udział w spotkaniu – zachowane.